E100 – E199 : Kleurstoffen

Kleurstoffen worden aan honderden voedselproducten toegevoegd. Met name in snoep, frisdranken maar ook medicijnen zoals Citrosan zitten kleurstoffen om de inname aantrekkelijker te maken. Vooral kinderen worden sterk beïnvloed door de kleur van snoep, waardoor fabrikanten veelvuldig gebruik maken van (synthetische) kleurstoffen. Lees onderstaande lijst van toegevoegde E-nummers. Ons advies is om de synthetische kleurstoffen zoveel mogelijk te vermijden! (Er wordt door sommige onderzoekers gesuggereerd dat synthetische kleurstoffen kankerverwekkend zijn en een aantal kleurstoffen zijn in landen buiten Europa zelfs verboden!)

This entry was posted in alle-e-nummers/. Bookmark the permalink.