E943a / Butaan

gematigd-e-nummerE943a, ook wel Butaan, is geen goed en geen slecht e-nummer. Het is een gas en zou kankerverwekkend kunnen zijn. Er is echter geen eenduidig beeld van schadelijkheid.

This entry was posted in alle-e-nummers/. Bookmark the permalink.